Västra Götaland förlänger ramavtalet på C-bågar
med Mediel

Sjukhusen i Västra Götalandsregionen har i en gemensam upphandling av C-bågar valt att förlänga gällande
RAM-avtal med Mediel AB. RAM-avtalet omfattar C-bågar med den nya teknikens platta detektorer och 3D C-bågar.
Avtalet löper till 2017-01-01.