Arcoma AB startar fabriksförsäljning i Sverige

Arcoma AB, som tillverkar stativen som ingår i Mediels Triathlon T3 labb har, ensidigt efter många års samverkan med Mediel, bestämt sig för att starta fabriksförsäljning på den svenska marknaden.

Mediel står för kontinuitet och trygghet. Vi kommer att respektera redan ingångna avtal och relationer. Vidare kommer vi att fortsätta att erbjuda full support för de system som vi har sålt, skrivit optionsavtal för, eller lämnat anbud på. Som kund kan du lita på att vi står fast vid alla våra åtaganden rörande service och utbildning för dessa system. Mediel har full tillgång till reservdelar.

Utvecklingen går fort framåt och Mediel ligger alltid i teknikens framkant. Vi fortsätter att erbjuda nya spännande produkter som tillför unika värden till svensk sjukvård.

Västra Götaland förlänger ramavtalet på C-bågar
med Mediel

Sjukhusen i Västra Götalandsregionen har i en gemensam upphandling av C-bågar valt att förlänga gällande
RAM-avtal med Mediel AB. RAM-avtalet omfattar C-bågar med den nya teknikens platta detektorer och 3D C-bågar.
Avtalet löper till 2017-01-01.