Med en knapptryckning kan stativet köras helt manuellt, vilket ger användaren möjlighet att positionera och exponera utan begränsningar.
En stor och tydlig pekskärm på takröret ger användaren möjlighet att se valt organprogram, patientinformation samt stativposition. Härifrån kan även generatorinställningen ändras.
RadSpeed är den senaste generationens röntgensystem från japanska Shimadzu. Systemet är av högsta kvalitet med fokus på optimal ergonomi och användbarhet för verksamheten.
RadSpeed är byggt kring ett traditionellt arbetsflöde med ett fullt autopositionerande takstativ, ett patientbord samt ett lungstativ.
Takröret är designat så att det även går extremt lätt att köra helt manuellt. Det ger en mycket bättre ergonomi vid mindre justeringar jämfört med tyngre konventionella system.

Produkter, Röntgenlab