D90001 - Grundkurs i röntgenteknik

Beskrivning

Kurs i röntgenteknikens grunder.

Målgrupp

Alla som jobbar med underhåll av röntgensystem, men inte har röntgenteknik i sin grundutbildning.

Krav på förkunskap

Dina förkunskaper kan vara en ingenjörsexamen eller Dina tekniska erfarenheter från praktiskt yrkesliv. För att Du ska ha full behållning av kursen bör Dina tekniska kunskaper ligga på en nivå motsvarande gymnasieingenjörsexamen.

Omfattning

Kursen omfattar 5 arbetsdagar, med förkortad första och sista dag.

Innehåll

  • Röntgenstrålars uppbyggnad och fysik
  • Alstring av röntgenstrålar.
  • Röntgenrör och deras parametrar
  • Röntgengeneratorers uppbyggnad
  • Röntgenstativ och deras uppbyggnad
  • Detektering av röntgenstrålar
  • Bildhantering och arkivering
  • Strålskydd

Rabatter, specialvillkor m.m.

Deltagare nr 1 betalar hel kursavgift. Efterföljande deltagare från samma avdelning ges 30% rabatt vid samtidig anmälan.

Allmänna villkor

För villkor läs våra Allmänna villkor

Kurstillfällen

Datum Namn Pris Lägg till
01/04 - 05/04 2019 D90001 - Grundkurs i röntgenteknik 28000 SEK

Kursöversikt

Kurs Namn Pris
D10005 C-bågar från Ziehm 24000 SEK Läs mer
D91009 DICOM för sjukhusingenjörer 24000 SEK Läs mer
D90001 Grundkurs i röntgenteknik 28000 SEK Läs mer
D30005 Movix Series Dream för Ingenjörer 28000 SEK Läs mer
D50005 Röntgenlab Adora för Ingenjörer 28000 SEK Läs mer
D10001 Uppdateringskurs C-båge Ziehm Vision 10000 SEK Läs mer
D80005 Verity CBCT för ingenjörer 24000 SEK Läs mer