D10005 - C-bågar från Ziehm

Beskrivning

Teknisk kurs för alla typer av C-bågar från Ziehm Imaging. Vi använder C-båge Ziehm Vision RFD och Ziehm SOLO i de praktiska avsnitten av kursen.

Målgrupp

Medicintekniska ingenjörer som skall ha ett underhållsansvar för produkten.

Krav på förkunskap

Tekniska kunskaper motsvarande ingenjörsexamen (80p) i elektronik eller medicinsk teknik, kunskaper i röntgenteknik motsvarande lägst innehållet i kurs D90001 Grundkurs i Röntgenteknik.

Omfattning

Kursen hålls på Mediels utbildningscentrum i Mölndal och omfattar 4 arbetsdagar med förkortad första och sista dag.

Innehåll

  • Handhavandeutbildning på produkten
  • Teknisk beskrivning av produkten med tonvikt på det som krävs för att utföra underhåll
  • Funktionsbeskrivning av hård- och mjukvara
  • Förebyggande underhåll
  • Felsökningsmetodik och felavhjälpning
  • Praktisk träning i injustering
  • Praktik

Allmänna villkor

För villkor läs våra Allmänna villkor

Kurstillfällen

Datum Namn Pris Lägg till
Inga kurstillfällen just nu

Kursöversikt

Kurs Namn Pris
D10005 C-bågar från Ziehm 24000 SEK Läs mer
D91009 DICOM för sjukhusingenjörer 24000 SEK Läs mer
D90001 Grundkurs i röntgenteknik 28000 SEK Läs mer
D30005 Movix Series Dream för Ingenjörer 28000 SEK Läs mer
D50005 Röntgenlab Adora för Ingenjörer 28000 SEK Läs mer
D10001 Uppdateringskurs C-båge Ziehm Vision 10000 SEK Läs mer
D80005 Verity CBCT för ingenjörer 24000 SEK Läs mer