D90001 - Grundkurs i röntgenteknik

Beskrivning

Kurs i röntgenteknikens grunder.

Målgrupp

Alla som jobbar med underhåll av röntgensystem, men inte har röntgenteknik i sin grundutbildning.

Krav på förkunskap

Dina förkunskaper kan vara en ingenjörsexamen eller Dina tekniska erfarenheter från praktiskt yrkesliv. För att Du ska ha full behållning av kursen bör Dina tekniska kunskaper ligga på en nivå motsvarande gymnasieingenjörsexamen.

Omfattning

Kursen omfattar 5 arbetsdagar, med förkortad första och sista dag.

Innehåll

  • Röntgenstrålars uppbyggnad och fysik
  • Alstring av röntgenstrålar.
  • Röntgenrör och deras parametrar
  • Röntgengeneratorers uppbyggnad
  • Röntgenstativ och deras uppbyggnad
  • Detektering av röntgenstrålar
  • Bildhantering och arkivering
  • Strålskydd

Rabatter, specialvillkor m.m.

Deltagare nr 1 betalar hel kursavgift. Efterföljande deltagare från samma avdelning ges 30% rabatt vid samtidig anmälan.

Allmänna villkor

För villkor läs våra Allmänna villkor

Kurstillfällen

Datum Namn Pris Lägg till
01/04 - 05/04 2019 D90001 - Grundkurs i röntgenteknik 28000 SEK

Kursöversikt

Kurs Namn Pris
DA7777 Användarmöte för medicintekniska ingenjörer 4900 SEK Läs mer
DA8888 Användarmöte på C-Bågar från Ziehm 4900 SEK Läs mer
DA9999 Användarmöte på röntgenlab m detektorer från Canon 4900 SEK Läs mer