D46003 - Canon CXDI Superanvändare

Beskrivning

Fördjupande kurs i detektorsystemet från Canon.

Målgrupp

Legitimerade röntgensjuksköterskor som innehar labansvar eller är superanvändare på Canon CXDI.

Krav på förkunskap

Legitimerad röntgensjuksköterska eller motsvarande.

Omfattning

Kursen omfattar 3 arbetsdagar med förkortad första och sista dag.

Innehåll

  • Handhavandeutbildning på detektorsystemet från Canon med betoning på extra funktioner och finesser
    - Bildoptimering och bildparameterinställningar
    - Konfigurering av organknappar
    - Kodning för integrering Canon-CPI-Kalibrering av detektorer
    - Felavh

Rabatter, specialvillkor m.m.

Deltagare nr 1 betalar hel kursavgift. Efterföljande deltagare från samma avdelning ges 30% rabatt vid samtidig anmälan.

Allmänna villkor

För villkor läs våra Allmänna villkor

Kurstillfällen

Datum Namn Pris Lägg till
Inga kurstillfällen just nu

Kursöversikt

Kurs Namn Pris
DA7777 Användarmöte för medicintekniska ingenjörer 4900 SEK Läs mer
DA8888 Användarmöte på C-Bågar från Ziehm 4900 SEK Läs mer
DA9999 Användarmöte på röntgenlab m detektorer från Canon 4900 SEK Läs mer