D50023 - Bildoptimering på Canon DR-system

Beskrivning

Workshop med teoretiska utbildningsmoment. Vi går igenom Canons bildbehandlingsparametrar och ger Dig fördjupade insikter i vilka Du kan påverka för att optimera bilden.

Målgrupp

Alla som arbetar med bildoptimering; radiologer, fysiker, ingenjörer, sköterskor.

Vi ser gärna att bildoptimeringsgruppen på sjukhuset kommer som ett team.

Krav på förkunskap

Grundkunskap om handhavandet av Mediels direktdigitala Röntgenlab.

Omfattning

Kursen omfattar 3 dagar med förkortad första och sista dag.

Innehåll

  • Översikt av Mediellab – beskrivning av labbets komponenter
  • Optimeringsmetodik
  • Canons bildbehandling – auto ROI – curve – MLT(m)
  • Dosens påverkan på bilden
  • Påverkan av övriga parametrar på bilden
  • Praktiska övningar
  • Optimeringsövningar

Allmänna villkor

För villkor läs våra Allmänna villkor

Kurstillfällen

Datum Namn Pris Lägg till
Inga kurstillfällen just nu

Kursöversikt

Kurs Namn Pris
DA7777 Användarmöte för medicintekniska ingenjörer 4900 SEK Läs mer
DA8888 Användarmöte på C-Bågar från Ziehm 4900 SEK Läs mer
DA9999 Användarmöte på röntgenlab m detektorer från Canon 4900 SEK Läs mer