D50023 - Bildoptimering på Canon DR-system

Beskrivning

Workshop med teoretiska utbildningsmoment. Vi går igenom Canons bildbehandlingsparametrar och ger Dig fördjupade insikter i vilka Du kan påverka för att optimera bilden.

Målgrupp

Alla som arbetar med bildoptimering; radiologer, fysiker, ingenjörer, sköterskor.

Vi ser gärna att bildoptimeringsgruppen på sjukhuset kommer som ett team.

Krav på förkunskap

Grundkunskap om handhavandet av Mediels direktdigitala Röntgenlab.

Omfattning

Kursen omfattar 3 dagar med förkortad första och sista dag.

Innehåll

  • Översikt av Mediellab – beskrivning av labbets komponenter
  • Optimeringsmetodik
  • Canons bildbehandling – auto ROI – curve – MLT(m)
  • Dosens påverkan på bilden
  • Påverkan av övriga parametrar på bilden
  • Praktiska övningar
  • Optimeringsövningar

Allmänna villkor

För villkor läs våra Allmänna villkor

Kurstillfällen

Datum Namn Pris Lägg till
18/03 - 20/03 2019 D50023 - Bildoptimering på Canon DR-system 22000 SEK

Kursöversikt

Kurs Namn Pris
DA7777 Användarmöte för medicintekniska ingenjörer 4900 SEK Läs mer
DA8888 Användarmöte på C-Bågar från Ziehm 4900 SEK Läs mer
DA9999 Användarmöte på röntgenlab m detektorer från Canon 4900 SEK Läs mer