D50005 - Röntgenlab Adora för Ingenjörer

Beskrivning

Teknisk kurs för röntgenlab Adora .

Målgrupp

Medicintekniska ingenjörer som skall ha ett underhållsansvar för Adoralabbet

Krav på förkunskap

Tekniska kunskaper motsvarande högskoleingenjörsexamen (120p) i elektronik eller medicinsk teknik, kunskaper i röntgenteknik motsvarande lägst innehållet i kurs D90001 Grundkurs i Röntgenteknik.

Omfattning

Kursen omfattar 5 arbetsdagar, med förkortad första och sista dag.

Innehåll

  • Handhavandeutbildning på labbet
  • Översikt av labbet och arbetsflödet
  • Teknisk beskrivning av enheterna med tonvikt på det som krävs för att utföra underhåll
  • Felavhjälpningsinstruktioner för förstahjälpsunderhåll
  • Genomgång av mätpunkter och

Övrigt

Kursen praktiska avsnitt genomförs i vårt utbildningslab där vi har installerat ett komplett Adorasystem med CPI generator.

Allmänna villkor

För villkor läs våra Allmänna villkor

Kurstillfällen

Datum Namn Pris Lägg till
04/02 - 08/02 2019 D50005 - Röntgenlab Adora för Ingenjörer 28000 SEK

Kursöversikt

Kurs Namn Pris
DA7777 Användarmöte för medicintekniska ingenjörer 4900 SEK Läs mer
DA8888 Användarmöte på C-Bågar från Ziehm 4900 SEK Läs mer
DA9999 Användarmöte på röntgenlab m detektorer från Canon 4900 SEK Läs mer