D30005 - Movix Series Dream för Ingenjörer

Beskrivning

Teknisk kurs för mobila röntgensystem i Movix series med Canons bildhanteringssystem

Målgrupp

Medicintekniska ingenjörer som ska ha ett underhållsansvar för utrustningen

Krav på förkunskap

Tekniska kunskaper motsvarande högskoleingenjörsexamen (120) i elektronik eller medicinsk teknik, kunskaper i röntgenteknik motsvarande lägst innehållet i kurs D90001 Grundkurs i Röntgenteknik

Omfattning

Kursen omfattar 5 arbetsdagar med förkortad första och sista dag

Innehåll

  • Handhavandeubildning på utrustningen
  • Översikt av utrustningen och arbetsflödet
  • Teknisk beskrivning av enheten med tonvikt på det som krävs för att utföra underhåll
  • Felavhjälningsinstruktioner för förstahjälpsunderhåll
  • Genomgång av mätpunkter

Allmänna villkor

För villkor läs våra Allmänna villkor

Kurstillfällen

Datum Namn Pris Lägg till
Inga kurstillfällen just nu

Kursöversikt

Kurs Namn Pris
DA7777 Användarmöte för medicintekniska ingenjörer 4900 SEK Läs mer
DA8888 Användarmöte på C-Bågar från Ziehm 4900 SEK Läs mer
DA9999 Användarmöte på röntgenlab m detektorer från Canon 4900 SEK Läs mer