D10005 - C-bågar från Ziehm

Beskrivning

Teknisk kurs för alla typer av C-bågar från Ziehm Imaging. Vi använder C-båge Ziehm Vision RFD och Ziehm SOLO i de praktiska avsnitten av kursen.

Målgrupp

Medicintekniska ingenjörer som skall ha ett underhållsansvar för produkten.

Krav på förkunskap

Tekniska kunskaper motsvarande ingenjörsexamen (80p) i elektronik eller medicinsk teknik, kunskaper i röntgenteknik motsvarande lägst innehållet i kurs D90001 Grundkurs i Röntgenteknik.

Omfattning

Kursen hålls på Mediels utbildningscentrum i Mölndal och omfattar 4 arbetsdagar med förkortad första och sista dag.

Innehåll

  • Handhavandeutbildning på produkten
  • Teknisk beskrivning av produkten med tonvikt på det som krävs för att utföra underhåll
  • Funktionsbeskrivning av hård- och mjukvara
  • Förebyggande underhåll
  • Felsökningsmetodik och felavhjälpning
  • Praktisk träning i injustering
  • Praktik

Allmänna villkor

För villkor läs våra Allmänna villkor

Kurstillfällen

Datum Namn Pris Lägg till
05/03 - 08/03 2019 D10005 - C-bågar från Ziehm 24000 SEK

Kursöversikt

Kurs Namn Pris
DA7777 Användarmöte för medicintekniska ingenjörer 4900 SEK Läs mer
DA8888 Användarmöte på C-Bågar från Ziehm 4900 SEK Läs mer
DA9999 Användarmöte på röntgenlab m detektorer från Canon 4900 SEK Läs mer