D10005 - C-bågar från Ziehm

Beskrivning

Teknisk kurs för alla typer av C-bågar från Ziehm Imaging. Vi använder C-båge Ziehm Vision RFD och Ziehm SOLO i de praktiska avsnitten av kursen.

Målgrupp

Medicintekniska ingenjörer som skall ha ett underhållsansvar för produkten.

Krav på förkunskap

Tekniska kunskaper motsvarande ingenjörsexamen (80p) i elektronik eller medicinsk teknik, kunskaper i röntgenteknik motsvarande lägst innehållet i kurs D90001 Grundkurs i Röntgenteknik.

Omfattning

Kursen hålls på Mediels utbildningscentrum i Mölndal och omfattar 4 arbetsdagar med förkortad första och sista dag.

Innehåll

  • Handhavandeutbildning på produkten
  • Teknisk beskrivning av produkten med tonvikt på det som krävs för att utföra underhåll
  • Funktionsbeskrivning av hård- och mjukvara
  • Förebyggande underhåll
  • Felsökningsmetodik och felavhjälpning
  • Praktisk träning i injustering
  • Praktik

Allmänna villkor

För villkor läs våra Allmänna villkor

Kurstillfällen

Datum Namn Pris Lägg till
Inga kurstillfällen just nu

Kursöversikt

Kurs Namn Pris
DA7777 Användarmöte för medicintekniska ingenjörer 4900 SEK Läs mer
DA8888 Användarmöte på C-Bågar från Ziehm 4900 SEK Läs mer
DA9999 Användarmöte på röntgenlab m detektorer från Canon 4900 SEK Läs mer