Offertförfrågan 1/2

Vi återkopplar normalt inom en arbetsdag från inkommen offerförfrågan.

Offertförfrågan 2/2

Vi återkopplar normalt inom en arbetsdag från inkommen offerförfrågan.

Tack för din förfrågan

Ett bekräftelsemail har skickats

Vi återkopplar normalt inom en arbetsdag från inkommen offerförfrågan.

Hem

/

Miljö och kvalitet

Miljö och kvalitet

Mediels kvalitetsarbete

Mediel har ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485 som är den gällande standarden för medicinteknisk verksamhet. Vårt kvalitetsarbete lägger grunden för att vi lever upp till vår kvalitetspolicy:

  • Té-sagt gäller! Mediel skall leverera avtalad produkt till avtalad tid med avtalad fakturering.
  • Mediels aktiviteter skall utföras rätt från början, med en tydlig ansvarsfördelning.
  • Mediels aktiviteter skall utföras med ett förutsägbart ekonomiskt utfall.

Mediels miljöarbete

Mediel AB bidrar till en bättre miljö för kommande generationer genom ett aktivt miljöarbete. Alla delar av verksamheten genomsyras av miljöperspektivet.

Vi arbetar kontinuerligt med att minska vårt miljöavtryck och prioriterar de områden där vår påverkan på miljön är som störst. Målet är minskade koldioxidutsläpp, minskat avfall samt en minskad energi- och pappersförbrukning.

Genom regelbunden utbildning och information bibehålls medarbetarnas höga miljömedvetenhet och stora engagemang. Mediel AB är miljöcertifierad enligt Svensk Miljöbas, vilket är ett kvitto på företagets ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling.

Ett korrekt omhändertagande av avfallet från de produkter vi säljer regleras enligt gällande lagstiftning genom WEEE och ROHS direktiven och deras svenska motsvarigheter. Från och med 2014 gäller båda direktiven fullt ut även för medicintekniska produkter. Detta innebär att allt elektriskt och elektroniskt avfall måste omhändertas, vilket Mediel ombesörjer genom ett avtal med El-kretsen AB.

Mediel AB, Box 172, 431 22 Mölndal