Offertförfrågan 1/2

Vi återkopplar normalt inom en arbetsdag från inkommen offerförfrågan.

Offertförfrågan 2/2

Vi återkopplar normalt inom en arbetsdag från inkommen offerförfrågan.

Tack för din förfrågan

Ett bekräftelsemail har skickats

Vi återkopplar normalt inom en arbetsdag från inkommen offerförfrågan.

Hem

/

Mediels stipendium

Mediels stipendium

Mediel AB:s stipendium instiftades i samband med företagets 25-års jubileum 2007. Det tilldelas som stöd för utveckling inom svensk medicinsk bilddiagnostik. Stipendiesumman uppgår till 25.000 kronor. Stipendiet kan tilldelas enskild sökande eller delas mellan flera.

Stipendier ska i första hand tilldelas den/de som har ett adekvat forsknings- eller utvecklingsprojekt inom interventionell radiologi. Sökande ska vara svensk medborgare och medlem i svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin.

Ansökan kan ske när som helst under året dock senast med maj månads utgång för tilldelning i september samma år. Mediel utser själv stipendiaten/-erna och överlämnande av stipendiesumman görs av Mediels grundare.

Ansökan

Ansökan bifogad med de handlingar som sökande önskar åberopa sändes till:

Verkställande direktören
Mediel AB
Box 172
431 22 MÖLNDAL

Stipendiater

Li Sturesdotter, doktorand vid Lunds universitet och ST-läkare radiologi på Skånes universitetssjukhus, tilldelas Mediels stipendium 2022.

”För sin forskning som bidrar till utveckling av nya mätmetoder på bröstvävnad med 3T magnetkamera”

Eva Klintström, Medicine doktor på Linköpings universitet, tilldelas Mediels stipendium 2021.

”För sin forskning som undersöker om peri-operativ 3D-bildtagning kan förbättra operationsresultatet vid behandling av ansiktsfrakturer.”

Marijela Moreno Berggren, ST-läkare i radiologi på Akademiska sjukhuset, tilldelas Mediels stipendium år 2019 för sin forskning om behandling av levercancer.

”Forskningen syftar till att bättre förstå mekanismerna bakom funktion och tillväxt av frisk levervävnad vid ocklusion av blodtillförseln till den cancerangripna delen av levern.”

Vanessa Acosta Ruiz, ST läkare i radiologi på Akademiska sjukhuset, tilldelas Mediels stipendium år 2018.

”För forskning och utveckling av metoder för behandling av små njurtumörer med ablation”.

Mediel AB, Box 172, 431 22 Mölndal